Cleanrooms

Renrum kan se ut på många olika sätt, det kan vara hantering av flytande kväve, tillverkning av halvledare eller forskning i universitetsvärlden. Oavsett vilka gaser som hanteras i renrummet så har vi kunskap, erfarenhet och gasdetektorer för de verksamheter som utförs. Allt från giftiga gaser som arsin och klor till syreundanträngande gaser som argon och kväve.

Ring