Kitagawa reagensrör

Reagensrör från Kitagawa är ett enkelt och kostnadseffektivt provtagningssystem där kontinuerlig gasdetektering över tid inte är nödvändigt.

Ring