Smokerlyzer och Gastrolyzer

Smokerlyzer och Gastrolyzer är instrument som kan användas i sjukhusmiljöer, för att mäta väte- och kolmonoxidnivåerna i utandningsluften hos patienter.

Ring