Personskydd

FAB detect AB levererar enklare portabla instrument med 1-4 sensorer och batteritid som täcker en arbetsdag. En vanlig kombination är en detektor för 4 gaser ( H2S, CO, O2 och LEL% ) denna lämpar sig för arbete i slutna utrymmen, allmän industri, avloppsarbete, räddningsarbete osv.

Även för mer ovanliga gaser, t.ex. arsin, fosfin NOx etc kan vi leverera portabla sensorer för personskydd.

I miljöer som laboratorier, renrum, industri, sjukhus osv. har vi lång erfarenhet av fasta installationer med detektorer, centralenheter, och aktuatorer (ljud/ljus/gasavstängning).

Vi kan leverera systemlösningar från det minsta med 1-4 sensorer och en liten central (tex. Syrevakt) till system med över 100 sensorer och avancerad styrning av ventilation, utrymning avstängningar av maskiner och gaser.

Kategori:

Beskrivning

Ring