Beskrivning

Det fungerar för lager som roterar i låga och mycket höga hastigheter. Metoden går ut på en snabb och effektiv mätning av stålpartiklar i smörjfett och oljor. Halten av partiklar ger ett svar på hur stort slitaget är på utrustningen. Mätningen går mycket fort och det handburna instrumentet är mycket lätt att använda.

Metoden kan användas för alla roterande lager där man kan ta ut prov på fett eller olja. Bland användningsområden kan nämnas:

  • Pumpar
  • Motorer
  • Robotar
  • Kvarnar
  • Papperstillverkning
  • Fläktar
  • Valsar
  • Transportband
  • Hissar
  • Rulltrappor

Specifikationer SDM-72:

Vad ingår SDM-72 instrument,
4 x AA alkaliska torrcellsbatterier,
Bärväska, provtagningsspatel,
10 x provtagningskapslar
Användningsområde Mäta stålpartikelkoncentration i smörjfett
Mätprincip Magnetisk induktion
Mätområde 0-5.000%Wt
Minsta upplösning 0.001%Wt
Provmängd Cirka 0.8ml
Display Fyrsiffrig LCD-skärm
Drifttemperatur 0°C till +40°C
Batterier 4x AA alkaliska torrcellsbatterier
Driftstid Cirka 30 timmar
Nollpunktsjustering Automatisk justering
Storlek 84 x 190 x 40 mm
Vikt Cirka 500g (inklusive batterier)
Datablad Stålpartikelmätare SDM 72

Specifikationer SDM-73:

Vad ingår SDM-73 instrument,
4 x AA alkaliska torrcellsbatterier,
Bärväska, 5 x 2ml spruta,
2 x provupptagningsnålar, spruthållare
Användningsområde Mäta stålpartikelkoncentration i smörjolja
Mätprincip Magnetisk induktion
Mätområde 0-19999Wt ppm
Minsta upplösning 1Wt ppm
Provmängd Cirka 1.5ml
Display Fyrsiffrig LCD-skärm
Drifttemperatur 0°C till +40°C
Batterier 4x AA alkaliska torrcellsbatterier
Driftstid Cirka 30 timmar
Nollpunktsjustering Automatisk justering
Storlek 84 x 190 x 40 mm
Vikt Cirka 500g (inklusive batterier)
Datablad SDM 72 73 (SDM 73)
Ring